Problemy z aplikacją ESTA

Błędy w aplikacji ESTA mogą mieć poważne konsekwencje: Możesz nie tylko otrzymać odmowę wjazdu, ale w najgorszym przypadku możesz również otrzymać dożywotni zakaz wjazdu do USA bez wizy. Dowiedz się o najczęstszych problemach z aplikacją ESTA i jak ich uniknąć.

ESTA

Oficjalne pozwolenie na wjazd do USA!

Komunikaty o błędach w aplikacji ESTA

Podczas wprowadzania numerów telefonów, adresów e-mail lub adresów zamieszkania na stronie ESTA oficjalnych władz USA często pojawiają się komunikaty o błędach. Zarówno przeszkody techniczne, jak i organizacyjne mogą zablokować proces składania wniosku.

Niepoprawny adres / niepoprawny numer telefonu

Ze względu na automatyczne sprawdzanie danych może się zdarzyć, że prawidłowe dane zostaną sklasyfikowane jako nieprawidłowe i dlatego nie można kontynuować aplikacji ESTA. W takim przypadku należy ponownie sprawdzić swoje dane i ponownie kliknąć "Continue" (Kontynuuj) na dole strony. Jeśli w komunikacie pojawi się prośba o potwierdzenie poprawności informacji poprzez zaznaczenie pola, będzie można kontynuować aplikację ESTA.

Najczęstsze problemy z aplikacją ESTA

Oprócz błędnego sprawdzania danych przez rząd USA, najczęstsze problemy z aplikacjami ESTA obejmują błędy domowe, przeszkody techniczne po stronie wnioskodawców oraz problemy organizacyjne, takie jak dotrzymywanie terminów i uiszczanie opłat za ESTA.

Powszechne problemy ESTA spowodowane przez wnioskodawcę to:

 • Nieprawidłowa pisownia znaków specjalnych
 • Nieporozumienia wynikające z braku znajomości języka
 • Niedokładne informacje
 • Późniejsza zmiana nazwiska, adresu e-mail lub płci
 • Błędy ortograficzne
 • Ukryte spacje w formularzach
 • Nieprawidłowe wprowadzanie liczb, np. pomylenie "O" z "0".
 • Nieprawidłowe znaki w polach obowiązkowych
 • Niedokładne wyświetlanie strefy odczytu maszynowego paszportu
 • Nieprawidłowy format przesłanego paszportu
 • Słaba czytelność paszportu
 • Celowe złożenie fałszywych oświadczeń

Wspólne problemy ESTA spowodowane przez sprzęt techniczny wnioskodawcy:

 • Przestarzałe oprogramowanie i sprzęt
 • Wolne połączenie internetowe
 • Brak 128-bitowego szyfrowania w przeglądarce
 • Wyłączone pliki cookie
 • Wyłączony JavaScript
 • Problemy z ustawieniami zabezpieczeń internetowych
 • Problemy z lokalnymi dostawcami usług
 • Inne problemy z przeglądarkami internetowymi i zaporami sieciowymi
 • Nie dociera wiadomość z potwierdzeniem ESTA
 • Kod ESTA nie dociera.

Częste problemy ESTA o charakterze organizacyjnym:

 • Przeterminowane paszporty
 • Paszporty, których ważność wygasa w trakcie podróży
 • Brakujące dane od innych podróżnych
 • Identyczny wniosek został już złożony
 • Spóźnione, nieudane lub zapomniane uiszczenie opłat za korzystanie z systemu ESTA
 • Niepotwierdzone adresy e-mail

Jeśli chcesz uniknąć tych i innych błędów w swoim wniosku ESTA, możesz złożyć wniosek za pośrednictwem usa-wiza-esta.pl. Eksperci USA osobiście przejrzą Twoje informacje i omówią z Tobą wszelkie rozbieżności, zanim Twoje dane zostaną przekazane władzom USA.

Nie mogę odpowiedzieć na pytanie ESTA

Jeśli nie znasz żadnej z informacji wymaganych we wniosku ESTA, masz możliwość udzielenia odpowiedzi 'NIEZNANE' w następujących obowiązkowych polach:

 • Dane dotyczące poprzedniego paszportu/dokumentu tożsamości innego kraju
 • Informacje o twoich rodzicach
 • Osoba kontaktowa w USA (proszę wypełnić 'UNKNOWN' tylko w przypadku ekstremalnych sytuacji kryzysowych)
 • Pytania dotyczące kontaktu w nagłych wypadkach

W polach o nieznanej liczbie należy zawsze wpisać '00'.

Dotyczy to następujących pól liczbowych:

 • Numer telefonu kontakt awaryjny
 • Numer telefonu US Osoba kontaktowa
 • Kod pocztowy Dane adresowe wnioskodawcy
 • Kod pocztowy USA Osoba kontaktowa
 • Kod pocztowy Pracodawca udzielający informacji na temat stosunku pracy


Problemy z numerem telefonu aplikacji ESTA

Płatność za ESTA nie działa

Wniosek ESTA jest gotowy dopiero wtedy, gdy władze USA pomyślnie otrzymają płatność za opłatę ESTA. Problemy z płatnością mogą spowodować, że wniosek nie zostanie rozpatrzony.

Anulowanie płatności ESTA / błąd płatności ESTA

Na oficjalnej stronie władz USA można dokonać płatności za pomocą karty kredytowej lub systemu PayPal. Podczas tego procesu możesz napotkać różne problemy, które prowadzą do anulowania płatności.

Problemy z ESTA za pośrednictwem systemu PayPal

Jeśli opłacenie aplikacji ESTA za pomocą PayPal kończy się niepowodzeniem, może to wynikać z różnych przyczyn. Do najczęstszych należą:

 • Twoje konto PayPal nie jest zasilone
 • Transakcja została wstrzymana przez bank.

ESTA z kartą kredytową: płatność nie jest możliwa

Jeśli masz problemy z płatnością kartą kredytową podczas ubiegania się o ESTA, może to być spowodowane następującymi przyczynami:

 • Popełniłeś błąd ortograficzny podczas wprowadzania danych karty kredytowej
 • Termin ważności karty kredytowej upłynął
 • Twoja karta kredytowa nie ma pokrycia
 • Twoja karta kredytowa jest zablokowana
 • Twój bank nie zatwierdził transakcji.

Czy mogę zapłacić za ESTA później?

Jeśli płatność ESTA jest niemożliwa, musisz ponownie rozpocząć proces aplikacji. Niestety, nie można dokonać kolejnej płatności po wypełnieniu wniosku ESTA.

Wskazówka

Aby uniknąć problemów przy płaceniu za wniosek ESTA, można złożyć formularz za pośrednictwem strony usa-wiza-esta.pl. Oprócz płatności kartą kredytową i PayPal, można również płacić za pomocą Apple Pay i Sofort.

Zagubiony numer wniosku ESTA - co teraz zrobić?

W przypadku złożenia wniosku ESTA na stronie internetowej oficjalnego organu USA, będziesz musiał samodzielnie sprawdzić status ESTA. Do zapytania można wybrać podanie następujących danych:

 • ESTA login z numerem paszportu, datą urodzenia i numerem wniosku ESTA
 • ESTA login z numerem paszportu, datą urodzenia, krajem obywatelstwa, datą wydania paszportu i datą ważności paszportu.

W związku z tym, jeśli zapomniałeś lub zgubiłeś numer wniosku ESTA, nadal możesz łatwo sprawdzić status lub ważność ESTA, korzystając z opcji drugiej powyżej. W przypadku klientów ESTA-Online.org przejmujemy zapytanie o status i wysyłamy wynik aplikacji ESTA pocztą elektroniczną w formacie PDF.

ESTA Check
Dalej

Problemy przy wjeździe do USA z ESTA

Od czasu wprowadzenia elektronicznej autoryzacji podróży ESTA podróżowanie do USA stało się łatwe, ponieważ teraz nie trzeba ubiegać się o wizę na pobyt w Stanach Zjednoczonych. Niemniej jednak należy przestrzegać pewnych zasad, aby uniknąć problemów związanych z ESTA przy wjeździe do kraju.

Wjazd z ESTA bez biletu powrotnego

Wjazd do Stanów Zjednoczonych z ESTA jest możliwy tylko wtedy, gdy masz bilet powrotny lub dalszy. Jeśli masz zezwolenie ESTA, ale do tej pory zarezerwowałeś tylko lot do USA, bez lotu powrotnego,, prawdopodobnie nie będziesz mógł lecieć do USA.

Dzieje się tak, ponieważ bilet powrotny lub dalszy dowodzi, że zamierzasz opuścić Stany Zjednoczone po zakończeniu urlopu lub podróży służbowej (a nie mieszkać lub pracować w USA nielegalnie).

Utrata lub kradzież paszportu

Ponieważ system ESTA jest zawsze powiązany z paszportem, zezwolenie na wjazd traci ważność natychmiast po zgłoszeniu kradzieży lub utraty paszportu. Nawet jeśli w późniejszym terminie znajdziesz swój paszport, nie będziesz mógł z nim wjechać do USA.

W tej sytuacji musiałbyś złożyć wniosek o nowy paszport i nową ESTA, aby zakwalifikować się do programu bezwizowego do USA. Alternatywnie można zgłosić paszport jako "znaleziony" za pośrednictwem lokalnego biura obywatelskiego, ale jest to zwykle stosunkowo skomplikowany i czasochłonny proces, który ponadto nie może zagwarantować Państwu wjazdu do USA.

Wjazd do kraju problematycznego

USA klasyfikuje następujące kraje jako problematyczne:

 • Irak
 • Iran
 • Jemen
 • Korea Północna
 • Kuba
 • Libia
 • Somalia
 • Sudan
 • Syria

Jeśli podróżowałeś do Iranu, Iraku, Jemenu, Sudanu, Somalii, Korei Północnej, Libii lub Syrii po 1 marca 2011 r. lub na Kubę od 12 stycznia 2021 r., nie kwalifikujesz się już do ruchu bezwizowego do Stanów Zjednoczonych z ESTA i musisz ubiegać się o wizę amerykańską.

Uwaga

Nawet ESTA, które zostały już zatwierdzone, natychmiast tracą ważność, gdy tylko odwiedzisz jeden z krajów sklasyfikowanych jako problematyczne.

Poprawianie błędów w aplikacji ESTA

Jeśli zauważysz błąd po tym, jak Twoja ESTA została już zatwierdzona, będziesz musiał złożyć nowy wniosek ESTA przed wjazdem do Stanów Zjednoczonych.

Jako klient ESTA-Online.org chętnie pomożemy Państwu w tej sytuacji i zajmiemy się zarówno korespondencją z CBP (United States Customs and Border Protection), jak i korektą wniosku, jeśli będzie to możliwe.

Korekta w istniejącym systemie ESTA

W już zatwierdzonym systemie ESTA można później skorygować jedynie adres e-mail, jak również adres pierwszego pobytu w USA.

Korekta danych osobowych

Aby skorygować wszystkie inne dane z wyjątkiem adresu e-mail i adresu zamieszkania w USA, należy złożyć wniosek o nową ESTA. Otrzymasz wówczas informację, że dla podanego numeru paszportu istnieje już ESTA i zostaniesz zapytany, czy nadal chcesz kontynuować. Należy to potwierdzić, a nieprawidłowy wniosek zostanie nadpisany.

Korekta pytań bezpieczeństwa ESTA

Jeśli przypadkowo udzielono nieprawidłowej odpowiedzi na jedno z dziewięciu pytań dotyczących bezpieczeństwa, nie ma możliwości jej skorygowania. Załóżmy, że odpowiesz "tak" na pytania dotyczące bezpieczeństwa ESTA. W takim przypadku zostaniesz automatycznie wykluczony z ruchu bezwizowego w ramach ESTA i będziesz musiał ubiegać się o wizę przy okazji przyszłej podróży do USA.

Odmowa udzielenia ESTA: Ubiegać się ponownie?

Istnieje wiele powodów odrzucenia systemu ESTA. Niestety, władze USA nie podają powodów swojej decyzji, więc nie będą Państwo wiedzieć dokładnie, co spowodowało odrzucenie. Nie musi to jednak oznaczać, że nie wolno ci już wjeżdżać do USA!

W przypadku odrzucenia ESTA dostępne są następujące opcje:

 • Jeśli Twoja ESTA została odrzucona z powodu literówki, możesz złożyć wniosek o nową i zkorygować nieprawidłową ESTA.
 • Jeżeli istnieje inny powód odmowy, np. pozytywna odpowiedź na jedno z 9 pytań dotyczących bezpieczeństwa, należy złożyć wniosek o wizę amerykańską.

Uwaga: W przypadku odrzucenia wniosku, władze USA nie zwrócą Ci w pełni kosztów związanych z aplikacją ESTA!

Odmowa wydania wizy amerykańskiej - czy mogę podróżować z ESTA?

Jeśli kiedykolwiek odmówiono Ci wydania wizy amerykańskiej, nie kwalifikujesz się już do programu bezwizowego.

W aplikacji ESTA pojawi się pytanie, czy w przeszłości kiedykolwiek odrzucono wniosek o wizę. Jeśli odpowiesz "Tak" na to pytanie, Twój wniosek ESTA z pewnością zostanie odrzucony. Jeśli masz ważne zezwolenie ESTA, a następnie wniosek o wizę amerykańską zostanie odrzucony, Twój ESTA automatycznie straci ważność.

Niemniej jednak zdecydowanie zalecamy, aby zawsze odpowiadać zgodnie z prawdą w aplikacji ESTA, ponieważ celowe wprowadzanie w błąd może skutkować kilkuletnim zakazem wjazdu, a także postępowaniem karnym.

Dalsze tematy
 • 450x320 Status ESTA

  Gdzie znajdę swój status ESTA i co mogę zrobić, jeśli mój status ESTA został odrzucony?

  czytać dalej
 • 450x320 NINIEJSZE FAQ-y

  Czy muszę drukować aplikację ESTA? Co to jest Natinal ID? Znajdź odpowiedzi tutaj!

  czytać dalej
 • 450x320 Zgłoś się teraz do ESTA!

  Potrzebujesz pomocy przy ubieganiu się o ESTA na następną podróż do USA? Chętnie Państwu pomożemy!

  czytać dalej
Jetzt ESTA beantragen