USA Podróże i Korona

Zakaz wjazdu, zakaz opuszczania domu, kwarantanna – korona wirus utrzymuje świat w napięciu. Dowiedz się tutaj, co podróżni z USA muszą teraz wziąć pod uwagę i jakie skutki ma kryzys korony wirusa dla Twojego ESTA.

ESTA

Oficjalne zezwolenie na podróż do USA!

Do kogo odnosi się zakaz wjazdu do USA?

Od 13 marca 2020 r. podróżni mają surowy zakaz wjazdu do USA, jeśli przebywali w jednym z poniższych krajów w ciągu 14 dni przed planowanym lotem:

 • 26 państw strefy Schengen
 • Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (z wyłączeniem terytoriów zamorskich poza Europą)
 • Irlandia
 • Chiny (z wyjątkiem Hongkongu i Makau)
 • Iran

Zakaz wjazdu jest początkowo ważny przez 30 dni i dotyczy wszystkich osób, które chcą podróżować do USA z wizą lub bez wizy z ESTA lub które chcą przejechać przez Stany Zjednoczone w ramach tranzytu.

 

UPDATE 

13.04.2020: Donald Trump ogłosił, że istniejący zakaz podróżowania Corona zostanie przedłużony na czas nieokreślony z pierwotnie zaplanowanych 30 dni.

Kraje strefy Szengen

Poniżej znajduje się lista wszystkich krajów w strefie Szengen, które dotyczy zakaz wjazdu do USA w związku z kryzysem wirusa korony:

KRAJE Szengen

Niemcy   Węgry Norwegia
Austria Islandia Polska
Republika Czeska Włochy Portugalia
Dania Łotwa Słowacja
Estonia Liechtenstein Słowenia
Finlandia Litwa Hiszpania
Francja Luksemburg Szwecja
Belgia Malta Szwajcaria
Grecja Holandia

 

Kto jeszcze może podróżować do USA?

Mimo że podróże lotnicze są coraz bardziej ograniczone, następujące grupy osób są nadal oficjalnie dopuszczone do wjazdu do USA:

 • Obywatele amerykańscy
 • Osoby posiadjące GreenCard
 • Członkowie bliskiej rodziny obywateli USA lub posiadacze GreenCard, np. rodzice lub dzieci
 • Członkowie załogi (z samolotów lub statków)
 • Dyplomaci i członkowie rządu

USA Podroze i Korona


Jeżeli jednak przebywały one w jednym z krajów objętych zakazem wjazdu na 14 dni przed wjazdem do USA, zostaną zbadane po przybyciu do USA, a w przypadku podejrzenia infektcji wirusem korony, zostaną poddane 14-dniowej kwarantannie.

Czy mój ESTA jest teraz nieważny?

W czasie kryzysu wirusa korony można nadal bez problemów ubiegać się o ESTA, a nawet już zatwierdzony ESTA dla obywateli krajów objętych zakazem wjazdu nie zostanie unieważniony!

Ponieważ ESTA jest ważny przez 2 lata lub do końca ważności paszportu, można bez problemu ubiegać się o ESTA podczas zakazu wjazdu.

Nie wolno jednak próbować podróżować do USA w czasie obowiązywania zakazu wjazdu! W tym przypadku władze USA natychmiast uznałyby istniejący system ESTA za nieważny.

Z ESTA w USA w czasie kryzysu wirusa korony

Od 18 marca 2020 r. podróżni korzystający z systemu ESTA mogą ubiegać się o przedłużenie statusu w USCIS na podstawie specjalnych ustaleń, jeżeli spełniają poniższe punkty:

 • Jesteś obecnie w USA z ESTA
 • Nie można opuścić USA z ważnego powodu (na przykład, lot został odwołany)
 • ESTA jest ważny tylko przez 14 dni.

Status ESTA może być wówczas przedłużony maksymalnie o 30 dni (z wyjątkiem przypadkó poważnej choroby).

Każdy, kto przebywa w USA dłużej niż jest to oficjalnie dozwolone, zostanie wykluczony z ruchu bezwizowego z ESTA na zawsze!

Jeśli jesteś obecnie w USA z ESTA i nie możesz opuścić kraju z ważnego powodu, skontaktuj się z USCIS telefonicznie, aby uzyskać dalsze instrukcje: 800-375-5283. Wszystkie biura USCIS są obecnie zamknięte dla ogółu społeczeństwa!

WAŻNE: Musisz być w stanie przedstawić pisemny dowód rezygnacji z lotu lub ewentualnych problemów zdrowotnych!

Ograniczenia w USA spowodowane wirusem korony

W dniu 14 marca 2020 r. prezydent USA Trump ogłosił stan wyjątkowy w kraju. Pozwoli to władzom Stanów Zjednoczonych na szybsze udzielenie wsparcia finansowego stanom i gminom USA w celu lepszego zwalczania skutków działania koronaawirusa.

Ponadto w dniu 13 marca 2020 r. wszystkie szkoły publiczne w całym kraju zostały zamknięte, a prawie wszystkie uniwersytety i szkoły wyższe przestawiły się obecnie na kursy internetowe.

Rząd USA zaleca również unikanie wszelkich zgromadzeń towarzyskich liczących więcej niż 10 osób i opuszczanie domu tylko w nagłych wypadkach. Szczególnie w dużych miastach, takich jak Nowy Jork czy Las Vegas, życie publiczne zatrzymało się z powodu zamykania restauracji, barów, kasyn, teatrów itp.

Złożyć wniosek o ESTA