Odszkodowanie za opóźnienie lotu: Wszystko o Twoich prawach

Czy podczas ostatniej podróży dotknęło Cię opóźnienie lotu? W zależności od trasy lotu, czasu oczekiwania i przyczyny opóźnienia, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Dowiedz się, ile pieniędzy przysługuje Ci w przypadku opóźnienia lotu i jak najłatwiej uzyskać odszkodowanie.

ESTA

Oficjalne pozwolenie na wjazd do USA!

Jak duże opóźnienie lotu muszę tolerować?

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem o prawach pasażera musisz tolerować opóźnienie lotu do trzech godzin. Długość lotu nie ma tu znaczenia. Ciekawie robi się dopiero w przypadku większych opóźnień.

Opóźnienie lotu: Czy mam prawo do odszkodowania?

To, czy po opóźnieniu lotu przysługuje Ci odszkodowanie na podstawie rozporządzenia w sprawie praw pasażerów linii lotniczych, zależy od kilku czynników. Należą do nich:

 • Twój lot musiał wyruszyć z terytorium UE (lub przynajmniej wylądować w UE, jeśli linia lotnicza ma siedzibę w UE).
 • Przyczyna opóźnienia musi być pod kontrolą linii lotniczej (co oznacza, że prawdopodobnie nie otrzymasz żadnych pieniędzy z powrotem w przypadku trudnych warunków pogodowych, katastrof i innych form siły wyższej).
 • Twój lot musiał przybyć do miejsca przeznaczenia z ponad trzygodzinnym opóźnieniem.

W przypadku wystąpienia wszystkich trzech punktów, masz prawo do odszkodowania w wysokości od 250 do 600 euro. Dodatkowo możesz domagać się usług opiekuńczych (posiłki, zakwaterowanie i rozmowy telefoniczne).

Ile pieniędzy otrzymam w przypadku opóźnienia lotu?

Na podstawie odległości lotu można łatwo określić wysokość odszkodowania, które powinno się otrzymać. Za opóźnienia wynoszące co najmniej 3 godziny na lotach krótkodystansowych do 1500 km otrzymasz z reguły 250 euro, na lotach średniodystansowych od 1500 km do 3500 km jest to 400 euro, a na lotach długodystansowych otrzymasz 600 euro odszkodowania.

Odszkodowanie za opóźnienie lotu


Jednak abyś miał prawo do pieniędzy, muszą być spełnione również pozostałe wymagania dotyczące odszkodowania (lotnisko wylotu lub lądowania oraz możliwość wpływu linii lotniczej na przyczynę opóźnienia).

Wskazówka:

Jeśli Twój lot jest opóźniony od 2 do 3 godzin, na czas oczekiwania przysługują Ci bezpłatne posiłki i napoje.

W przypadku koniecznego noclegu spowodowanego opóźnieniem, bezpłatny nocleg w hotelu wraz z transferem jest częścią odszkodowania oprócz usług opiekuńczych, takich jak jedzenie, napoje i bezpłatne rozmowy telefoniczne. Jeśli jednak zdecydujesz się na zmianę rezerwacji, przysługuje Ci w zamian odszkodowanie za zmianę rezerwacji lotu.

Tabela kompensacji opóźnienia lotu

Znajdź kilka przykładów opóźnień lotów i odpowiednich roszczeń odszkodowawczych można znaleźć w tej tabeli:

Lot Opóźnienie Rekompensata
Warszawa → Monachium (<1,500 km) 3,5 godziny z powodu błędu technicznego 250 €
Warszawa → Ibiza (1,500 - 3,500 km) 5 godzin z powodu błędu technicznego 400 €
Warszawa → Nowy Jork (> 3.500 km) 4 godziny z powodu błędu technicznego 600€
Warszawa → Nowy Jork 2 godziny z powodu błędu technicznego Tylko usługi pomocnicze, takie jak jedzenie, napoje i bezpłatne rozmowy telefoniczne (poniżej 3 godzin opóźnienia)
Warszawa → Ibiza 4 godziny z powodu burzy brak (siła wyższa)
Warszawa → Monachium 18 godzin z powodu błędu technicznego 250 € lub zwrot kosztów zmiany rezerwacji, usługi pomocnicze takie jak nocleg (nie w przypadku zmiany rezerwacji), wyżywienie, napoje i bezpłatne rozmowy telefoniczne

Our recommendation: Have your flight delay compensation checked

The travel service Flightright allows you to check your compensation claims in case of flight delays immediately.

 • Just enter your flight details at flightright.com and you will receive your result within seconds. The platform also provides live data of hundreds of thousands of flights, including disruption reports and the associated meteorological data.
 • As an additional service, Flightright FirstClass offers exclusive lounge access, a flight booking service, and a 24-hour customer hotline with immediate assistance for members.

Lot opóźniony: Jak uzyskać odszkodowanie?

Teoretycznie linia lotnicza musi wyjść z inicjatywą zapewnienia odszkodowania, a także bezpłatnych posiłków i napojów oraz (w razie potrzeby) noclegów w hotelu dla pasażerów dotkniętych opóźnieniem lotu.

W praktyce obowiązek ten rzadko jest wypełniany bez jakichkolwiek działań ze strony pasażera, dlatego jako podróżny musisz dołożyć starań, aby wyegzekwować swoje prawa. Jeśli utknąłeś na lotnisku z długim czasem oczekiwania, najpierw poproś swoją linię lotniczą o wypełnienie obowiązku.

Jeśli otrzymasz odmowę od obsługi lub brak odpowiedzi, możesz samodzielnie zorganizować posiłki i (jeśli to konieczne) pokój hotelowy i obciążyć tym linię lotniczą. Pamiętaj, aby zachować w tym celu wszystkie rachunki.

Jak ubiegać się o odszkodowanie za lot

Po skorzystaniu z kalkulatora odszkodowań lotniczych w celu określenia kwoty odszkodowania, można napisać pismo do linii lotniczej z żądaniem prawa do odszkodowania.

W temacie listu należy wymienić rozporządzenie WE 261/2004 (rozporządzenie w sprawie praw pasażerów linii lotniczych) i podać następujące informacje:

 • Numer lotu
 • Pasażer
 • Data wylotu
 • Miejsce wylotu
 • Miejsce docelowe
 • Planowany czas odlotu
 • Planowany czas przyjazdu
 • Rzeczywisty czas przylotu
 • Odległość lotu w km
 • Zakres opóźnienia w godzinach
 • Wniosek o odszkodowanie i zwrot kosztów
 • Dane bankowe do przelewu pieniędzy

W liście można ubiegać się o następujące świadczenia:

 1. Odszkodowanie od 250 do 600 euro (zgodnie z art. 6, 7 rozporządzenia WE nr 261/2004).
 2. W przypadku opóźnienia o 5 lub więcej godzin: Zwrot ceny biletu (zgodnie z art. 6, 8 Rozporządzenia WE nr 261/2004).
 3. Zwrot kosztów lotu zastępczego, jeśli pierwotnie zarezerwowany lot stał się dla Państwa nierealny z powodu opóźnienia.
 4. Inne koszty, takie jak posiłki, napoje, wydatki na hotel, koszty transportu i rozmowy telefoniczne (zgodnie z art. 6, 9 Rozporządzenia WE).

Czy istnieją terminy przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za opóźnienie lotu?

Ponieważ nie ma oficjalnej regulacji dotyczącej przedawnienia roszczeń odszkodowawczych za opóźnienie lotu, orzeczenia sądowe ustalają okresy przedawnienia od trzech do pięciu lat, w zależności od kraju.

Linia lotnicza nie wypłaca odszkodowania: Co robić?

Jeśli linia lotnicza odmawia wypłaty odszkodowania i zwrotu pieniędzy, możesz skontaktować się z centrum konsumenckim w swoim kraju w celu uzyskania pomocy. Sieć ECK (European Consumer Centres Network) jest współfinansowana przez Komisję Europejską i może pomóc w rozstrzygnięciu każdego sporu konsumenckiego w UE.

Tutaj można znaleźć lokalny kontakt ECC dla swojego kraju.

Jetzt ESTA beantragen