Start
Wprowadzać dane
Podsumowanie
Płatność

Ubiegać się o ESTA

  • Wpisz swoje imię i nazwisko
  • Dozwolone są tylko znaki łacińskie
Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail
Wpisz hasło
Hasła nie są takie same

Masz już konto? Wtedy możesz się zarejestrować tutaj..

Zaakceptuj warunki

W imieniu użytkownika składamy wniosek do Departamentu do spraw wjazdu do Stanów Zjednoczonych i wymagamy potwierdzenia, że użytkownik upoważnia nas do działania w jego imieniu. W tym celu musimy gromadzić dane osobowe i odpowiednio je przetwarzać. Konieczne jest również gromadzenie informacji, które zgodnie z art. 1 ust. 1 DSGVO należą do tzw. specjalnych danych osobowych i należy je zaklasyfikować jako dane szczególnie chronione. Korzystając z formularza zgłoszeniowego, przechowujemy Twoje dane w naszej bazie danych. Jeśli chcesz kontynuować aplikację później, jest to możliwe w każdej chwili i bez żadnych problemów. Nasi pracownicy również mają dostęp do tych danych i chętnie Państwu pomogą.